எழுத்துரு அளவு : | திரை வாசிப்பு            

தொடர்பு கொள்ள

Tamil Nadu Industrial Development Corporation Limited
Our Location

தொடர்பு கொள்ள

 • தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம்
  19-A, Rukmani Lakshmipathy Road, Egmore, Chennai-600 008, Tamil Nadu, India.
  Phone: +91 44 28554479, 28554480
  Fax: +91 44 28553729 | E-mail: info@tidco.com
  GST No : 33AAACT3409P1Z8
 • திரு. அருண் ராய், இ. ஆ. ப
  CHAIRMAN – TIDCO,
  Secretary to Government,
  Industries Investment, Promotion and Commerce Dept.
  Secretariat, Chennai 600 009.
  Tel: +91 44 25671173 | Email: indsec@tn.gov.in
 • திரு. சந்தீப் நந்தூரி, இ. ஆ. ப
  MANAGING DIRECTOR
  19-A, Rukmani Lakshmipathy Road, Egmore Chennai – 600 008.
  Tel: +91 44 28554421 | Email: cmd@tidco.com
 • டாக்டர். ஜெயா சந்திரா பானு ரெட்டி, இ. ஆ. ப
  EXECUTIVE DIRECTOR
  19-A, Rukmani Lakshmipathy Road, Egmore Chennai – 600 008.
  Tel: +91 44 28551500 | Email: ed@tidco.com

Right to Information Act

Public Information Officer

Assistant Company Secretary

Appellate Authority

Chairperson and Managing Director