எழுத்துரு அளவு : | திரை வாசிப்பு            

திட்ட அலுவலர்கள்

Tamil Nadu Industrial Development Corporation Limited
TIDCO

திட்ட அலுவலர்கள்

திரு. B. கிருஷ்ணமூர்த்தி, IOFS

திட்ட இயக்குனர்
Tel: +91 44 28553727 | Email: bkmoorthy@tidco.com

திரு B.இளங்கோவன்

Chief General Manager (Projects)
Tel: +91 44 28553933 | Email: elangovan@tidco.com

திரு S. செந்தில் குமார்

Chief General Manager (Projects)
Tel: +91 44 28523911 | Email: senthilkumar@tidco.com

திரு R.கார்த்திகேயன்

Senior General Manager (Projects)
Tel: +91 44 28551192 | Email: karthikeyan@tidco.com

திரு S. சிவபிரகாஷ்

General Manager (Finance) / CFO
Tel: +91 44 28554408 | Email: gmf@tidco.com

திருமதி R. புவனேஸ்வரி

General Manager (Projects)
Tel: 044 28554029 | Email: bhuvaneswari@tidco.com

திருமதி I. மகாலட்சுமி

District Revenue Officer / General Manager (Land)
Email: gm.dro@tidco.com

திரு M.நாராயணன்

Special District Revenue Officer
Email: spl.drola@tidco.com

திரு K.விவேகானந்தன்

General Manager (Facilitation)
Tel: 044 28592938 | Email: vivekanandan@tidco.com

திருமதி. புனிதா

Deputy Collector / Development Manager

திருமதி R.ரூபா

Company Secretary
Email: secy@tidco.com